Ga naar content

Samen verduurzamen binnen Doeko
Op naar een groenere samenleving

Doeko verduurzaamt

Wij vinden niet alleen dat er een energietransitie plaats moet vinden, wij nemen het heft zelf ook in eigen handen. Bij Doeko zijn wij continu aan het kijken hoe ons proces kan worden verduurzaamt. Ondertussen zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst, is verlichting vervangen voor ledlampen en is er een warmtewisselaar geplaatst welke de warmte van de compressor gebruikt om de productieruimte te verwarmen.

Het team van Doeko is ook aan het kijken hoe wij meer circulair kan omgaan met grondstoffen, hoe kunnen wij de hoeveelheid afval beperken. Zo scheiden wij alle spanen welke van de bewerkingen afkomen, zodat deze goed kunnen worden hergebruikt. Wordt de koel-emulsie gefilterd en hergebruikt. Een belangrijke factor voor ons is ook het minimaliseren van de hoeveelheid spanen, hoe minder spanen er van een product komen, hoe minder product er als afval wordt beschouwd. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voordeliger voor de klant.

De machines welke wij gebruiken bij Doeko gebruiken veel energie, dat ligt helaas grotendeels buiten ons bereik. We kunnen er wel voor zorgen dat de machines zo efficiënt mogelijk gebruikt worden en dat wij zuinig omgaan met perslucht. Dit scheelt beide grote hoeveelheden stroom.