Ga naar content

Privacy

Wij zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van uw persoonsgegevens volgens de privacywet- en regelgeving vastgelegd in de bepalingen van de AVG. We verwerken gegevens van onze klanten, leveranciers en medewerkers. We doen dit om onze klanten te bedienen, producten en diensten te kunnen inkopen en arbeidsovereenkomsten met onze medewerkers te sluiten. We houden rekening met de privacy van onze klanten, leveranciers en medewerkers in de selectie hiervan. Wilt u inzage in de gegevens die wij van u verwerken? Of wilt u weten hoe Doeko de bepalingen uit de AVG naleeft? Stuur dan uw vraag per e-mail naar info@doeko.nl